Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, όπως περιγράφονται στην Πολιτική μας σχετικά με τα cookies. Για να δείτε τα cookies που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο μας, παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική μας σχετικά με τα cookies και το Cookies Appendix. Παρακαλούμε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας αν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

Νομικό σημείωμα

Δηλώστε συμμετοχή

Με την πρόσβαση και την προσπέλαση της παρούσας ιστοσελίδας δηλώνετε την πλήρη συγκατάθεσή σας στις ακόλουθες συνθήκες χρήσης:

Όλα τα περιεχόμενα της παρούσας ιστοσελίδας ανήκουν και ελέγχονται από τη Johnson & Johnson Ελλάς Καταναλωτικά Προϊόντα ΑΕΕ και προστατεύονται παγκοσμίως από τη νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να κατεβάσετε το περιεχόμενό της μόνο για προσωπική σας χρήση και για μη εμπορικούς σκοπούς αλλά δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση ή περαιτέρω αναπαραγωγή του περιεχομένου της. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Οι ιδιοκτήτες της παρούσας ιστοσελίδας θα καταβάλλουν, κάθε εύλογη, προσπάθεια για να συμπεριλάβουν ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες, αλλά δεν προβαίνουν σε δηλώσεις, εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις σχετικά με την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται. Οι ιδιοκτήτες της παρούσας ιστοσελίδας δεν υπέχουν ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή βλάβες προκληθούν από την πρόσβαση ή την αδυναμία πρόσβασης στην παρούσα ιστοσελίδα ή από την πίστη σας στις πληροφορίες που παρέχονται σ’ αυτήν την ιστοσελίδα. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος προορίζεται για χρήση από κατοίκους της Ελλάδας.

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσεις ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες αλλά οι ιδιοκτήτες της παρούσας ιστοσελίδας δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων και δε φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή βλάβες προέλθουν από το περιεχόμενο τους. Οποιεσδήποτε συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες παρέχονται απλά ως μια διευκόλυνση για τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας. Τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά ονόματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, ο διασχηματισμός και εν γένει η εμπορική περιβολή και τα προϊόντα στην παρούσα ιστοσελίδα προστατεύονται στην Ελλάδα και διεθνώς. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη, γραπτή εξουσιοδότηση των ιδιοκτητών της παρούσας ιστοσελίδας, παρά μόνο για να αναγνωρίζουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Κάθε προσωπική πληροφορία στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην παρούσα ιστοσελίδα διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου αυτής της ιστοσελίδας.

Οι ιδιοκτήτες της παρούσας ιστοσελίδας είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των ιδεών, των εφευρέσεων, των σχεδίων, των τεχνικών και της τεχνογνωσίας που αποκαλύπτονται σε αυτήν για οποιονδήποτε σκοπό. Τέτοιοι σκοποί μπορεί να περιλαμβάνουν την αποκάλυψη σε τρίτους και/ή τη δημιουργία, κατασκευή και / ή εμπορία αγαθών και υπηρεσιών παγκοσμίως χωρίς καμία αποζημίωση.

Ο αποστολέας οποιασδήποτε επικοινωνίας στην παρούσα ιστοσελίδα ή αλλιώς στους ιδιοκτήτες της παρούσας ιστοσελίδας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή συμπεριλαμβανομένης της αλήθειας και ακρίβειας αυτών.Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας προορίζεται ως υπηρεσία στους επισκέπτες του. Οποιαδήποτε στιγμή η Johnson & Johnson Ελλάς Καταναλωτικά Προϊόντα ΑΕΕ είναι ελεύθερη να αλλάξει την παρούσα ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Νέα
REGAINE Foam®
LIVOSTIN®
Σας κήρυξε τον πόλεμο η Αλλεργία;
Καθοδόν ο «Ιπποκράτης» για τα παιδιά που τον χρειάζονται
Συνεχίζεται και για το 2014 το ταξίδι του κινητού πολυϊατρείου παροχής προληπτικής ιατρικής σε παιδιά 9 γεωγραφικών περιφερειών της Ελλάδας